Tours & Prices

 

TOUR 1

Paihia Maritime Building to Haruru Falls, Waitangi Lookout, return & photos - approx 25-30 mins.

$50 per person (min 2 people)

                                                      

TOUR 2

Paihia Maritime Building to Opua, return & photos - approx 25-30 mins.

$50 per person (min 2 people)

                         

TOUR 3

Paihia Maritime Building to Haruru Falls, Waitangi Lookout, Opua,  return & photos -   

 approx 50-60mins.

$100 per person (min 2 people)

                                                   

Book Now - ph: 021 022 70714  

E-mail: info@thundertriketours.co.nz